Tam nhật Mừng Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày II - 26/06/2019 Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn

Thứ Năm, 27-06-2019 | 00:25:32

Chiều nay 26/06/2019 lúc 18g00 sau giờ hành hương trong ngày thứ hai của tam Nhật lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào ngày mai, cha giám tỉnh, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Giuse Nguyễn Ngọc Bích chủ sự, cha Antôn Nguyễn Văn Dũng giảng trong thánh lễ Mừng kính Mẹ Hằng Cứu Giúp với chủ đề: “Đức Maria, Mẫu gương sống lòng nhân ái của Mẹ Hội Thánh”…

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới