Tam Nhật Mừng Kính Thánh Giêrađô ngày thứ II

Thứ Bảy, 14-10-2017 | 16:02:15

Ngày 14 / 10 / 2017: Thánh Giêrađô ngày thứ II

16g00: Cầu nguyện – hành hương cùng với Thánh Giêrađô

Hướng dẫn: Cha G.B Lê Thanh Hải

16g30: Thánh lễ đồng tế: Đề tài: “ThánhGiêrađô,cầu nguyện với Mẹ Maria cứu giúp các bệnh nhân.”

Chủ tế: Cha Giuse Nguyễn Thể Hiện

Giảng lễ: Cha Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới