Tam Nhật Mừng Kính Thánh Giêrađô ngày thứ I

Thứ Sáu, 13-10-2017 | 17:32:26

Ngày 13 / 10 / 2017: Khai mạc Tam nhật kính Thánh Giêrađô
– 17g30: Cầu nguyện với Thánh Giêrađô – Hướng dẫn: Cha Giuse Nguyễn Duy Thịnh
– 18g00: Thánh lễ đồng tế – Đề tài: “Thánh Giêrađô, giúp đỡ và chia sẻ với người nghèo…”
Chủ tế Thánh lễ và giảng lễ: Cha G.B Lê Đình Phương


`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới