Tam Nhật Mừng Kính Thánh Anphongsô ngày thứ II

Thứ Hai, 31-07-2017 | 16:58:59

Tam Nhật Mừng Kính Thánh Anphongsô, Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế II – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Thứ hai ngày 31/07/2017:

  • 17g30:Cầu nguyện với Thánh Anphongsô – Hướng dẫn cầu nguyện: Cha Giuse Nguyễn Duy Thịnh
  • 18g00: Thánh lễ đồng tế: Đề tài: “Thánh Anphong, qua Bí tích Hòa giải đem đến sự chữa lành cho các tâm hồn.

Chủ tế Thánh lễ: Cha Phó Giám tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông

Giảng lễ:Cha Antôn Lê Ngọc Thanh

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới