Tam Nhật Mừng Kính Thánh Anphongsô Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế I

Thứ Bảy, 29-07-2017 | 15:36:24

Khai mạc Tam Nhật Kính Thánh Anphong

16g00: Cầu nguyện – hành hương cùng với Thánh Anphong

Hướng dẫn cầu nguyện – hành hương: Cha Phaolô Trần Hữu Dũng

16g30: Thánh lễ đồng tế

Đề tài: “Thánh Anphong, chứng nhân của Đức Kitô

nhờ lòng thương xót của Mẹ Maria.”

Chủ tế Thánh lễ: Cha Bề trên Nhà Sài Gòn Tôma Trần Quốc Hùng

Giảng lễ: Cha G.B Nguyễn Minh Phương

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới