Tam nhật kính thánh Clêmentê Maria Hofbauer II - Kỷ niệm 200 năm ngày về trời 14/03/2020

Thứ Hai, 16-03-2020 | 10:53:05

Thánh lễ 16g30 thứ Bảy 14/03 Tam nhật kính thánh Clêmentê Maria Hofbauer II ngày thứ hai

Photo: Tuấn Kiệt 

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới