Tam Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Ngày I - 25/06/2019

Thứ Tư, 26-06-2019 | 08:00:48

Chiều nay 25/06/2019 lúc 17g30 Khao mạc Tam Nhật Mừng Đại Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. theo truyền thống hằng năm vào dịp mừng lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Nhà Dòng và Giáo xứ cũng như quý ông bà anh chị em khắp nơi hành hương lên Đền Đức Mẹ cùng nhau làm Tam Nhật Mừng Kính Mẹ…

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới