Quỳnh Lưu

UBND Quỳnh Lưu đề nghị Cha Nam ngày mai không đi kiện

Viện lý do mưa bão, UBND huyện Quỳnh Lưu vừa gửi văn thư đến Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam, đề nghị ngài không tổ chức cho bà con giáo dân đi vào Hà Tĩnh ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook