Philippines

“Án tử hình ‘không có chỗ’ trong xã hội”

"Án tử hình không có chỗ trong một xã hội văn minh", một nhóm các giáo dân thuộc Giáo Hội tại Philippines cho biết. Ủy ban Giáo Dân Philippines (CLP) cho biết án tử hình đã ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới