ISIS

Các Đức Thượng Phụ kêu gọi giải phóng vùng đất Iraq, nơi các Kitô hữu sinh sống

Trong một tuyên bố chung, các Đức Thượng Phụ Syria nói: "Vết thương của những cuộc di cư ép buộc hiện vẫn đang rỉ máu". Nhân dịp kỷ niệm 2 năm kể từ khi tổ chúc ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới