Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ)

Danh sách chính thức 189 cá nhân, tổ chức Việt Nam có tên trong 'Hồ sơ Panama'

Cơ sở dữ liệu "Hồ sơ Panama" đã chính thức được công bố vào sáng ngày 10/5 theo giờ Việt Nam. Theo đó, 189 cá nhân, tổ chức tại Việt Nam có liên quan tới ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới