dubia

Hồng y Hummes: Đức Giáo hoàng rất thanh thản

ĐHY Hummes: "Nghi ngờ Amoris Laetitia? Số các hồng y nghi ngờ là bốn vị. Chúng tôi là hai trăm người". Nguyên Bộ trưởng Thánh Bộ Giáo sĩ trả lời cho các Hồng y Burke, ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook