Bolivia

Bàn luận đường hướng Mục vụ về Gia đình và xã hội tại Bolivia

Khoảng 35 Giám Mục Bolivia sẽ bàn luận về thực tế của đất nước cũng như những vấn đề khác ảnh hưởng đến xã hội quốc gia trong suốt Hội nghị của Hội đồng Giám ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới