Syria: Công việc tái thiết tiếp tục tại Nineveh Plain

Thứ Ba, 24-04-2018 | 21:11:37

Tổ chức Trợ giúp các Giáo Hội Đau khổ tiếp Tục ‘Kế Hoạch Marshall’

Tổ chức Trợ giúp các Giáo Hội Đau khổ (ACN) tiếp tục giúp đỡ việc tái thiết tại Đồng Bằng Nineveh – “Kế Hoạch Marshall” nhằm hỗ trợ các Kitô hữu tại Iraq. Chưa đầy một năm sau khi khởi sự đối với các địa điểm đầu tiên tại các ngôi làng tại Bartella, Karamless và Qaraqosh, ngày 8 tháng 5 năm 2017, những kết quả đạt được quả là đáng khích lệ.

 Vào ngày 25 tháng 3, các gia đình trở về trên khắp đồng bằng Nineveh là 8.213 người, hơn 42% trong tổng số 19,452 người buộc phải chạy trốn vì cuộc xâm lược của tổ chức Nhà nước Hồi giáo vào tháng 8 năm 2014. Con số những ngôi nhà riêng bị phá hủy bởi các chiến binh thánh chiến trong vòng hai năm là hơn 13.088, mà trong đó 1,234 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. Cho đến nay, 3.249 ngôi nhà đã được sửa chữa. Phối hợp với công việc này đó chính là Ủy ban tái thiết Nineveh, được thiết lập vào ngày 27 tháng 3 năm 2017, bởi ba Giáo hội tại Iraq: Chaldean, Công giáo Syria và Chính thống Syria phối hợp với Tổ chức Trợ giúp các Giáo Hội Đau khổ tại Syria.

“Các Kitô hữu là những người đầu tiên quay trở lại những ngôi làng này”, linh mục Don Salar Boudagh, Tổng Đại diện Giáo phận Chaldean Alqosh và thành viên của Ủy ban, cho biết. “Với sự giúp đỡ của Giáo Hội và các hiệp hội liên quan, chúng tôi đã bắt đầu công việc tái thiết và tái đào tạo trong khu vực”. Tất nhiên, có rất nhiều khó khăn. “Những căng thẳng giữa chính phủ Baghdad và người Kurdistan đã ảnh hưởng đến mức độ an ninh và các điều kiện kinh tế, linh mục Boudagh nói. “Ngoài ra, con đường nối Mosul với Nineveh Plain hiện vẫn còn bị phong tỏa và các Kitô hữu không thể đến được thành phố thứ hai Iraq để tìm kiếm việc làm”.

Kế đến, có những bất trắc và lo ngại liên quan đến các cuộc bầu cử quốc hội sắp tới sẽ được tổ chức vào ngày 12 tháng 5 tới. “Chúng tôi lo sợ tình trạng bất ổn thêm nữa”, linh mục Don Salar nói.

Minh Tuệ chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới