Suy niệm Tin mừng ngày 17/6/2017: Đừng thề chỉ cả, sống như con cái Sự thật

Thứ Bảy, 17-06-2017 | 09:02:44

Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giêrusalem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hoá trắng hay đen được. Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ. (Mt 5, 33 – 37)

Bài Tin mừng hôm nay đề cập đến một cặp đối chứng khác liên quan đến sự thật nơi mỗi người. Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả”.Vấn đề không chút nghi hoặc được đặt ra ngay trước mắt chúng ta, đó là, nếu trong lòng mỗi người đều có sự thật thì không cần bất cứ lời thề nào, cũng như không cần bất cứ hình thức, danh nghĩa ai để thề.

Mt 5, 33 -37Có lời thề vì thế giới đầy nghi hoặc, không ai tin ai. Nhưng nguy hiểm khi nhiều người nghĩ một thế giới tràn ngập những lời thề có thể là thế giới chắc chắn, an toàn tuyệt đối cho những ai ở trong đó.  Có thể nói, đó là một thế giới không có sự thật tuyệt đối, và không có trọn vẹn niềm tin cho chính bản thân mỗi người, cũng như nơi người khác. Thế giới đó gây ảo tưởng vì sự “thêm thắt của ma quỷ”. Ngược lại, Đức Giêsu dạy, đừng thề chi cả, nhưng hãy sống sự chân thật nơi chính mình. Ngài đang đưa các môn đệ của mình quay trở về với cội nguồn gốc rễ thâm sâu của con người. Họ đến từ con cái ánh sáng, con cái sự thật, con cái Thiên Chúa. Đừng thề chi cả sẽ tạo nên nơi con người sống lời ấy của Chúa Giêsu một sự vững chắc tự căn bản và tuyệt đối. Họ không cần dựa vào bất cứ điều gì, để bảo đảm với tha nhân điều họ xác quyết, mà họ dựa vào chính nền tảng vững chắc là sự thật nơi chính họ. Sự thật họ luôn hiện hữu trong Thiên Chúa và sống trong thế giới của Ngài. “Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giêrusalem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hoá trắng hay đen được”.

Đó là bởi vì, một khi các môn đệ sống trong sự thật, “hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”thì các ngài đang đặt mình ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa, trong mối hiệp thông với Thiên Chúa, Đấng duy nhất chân thật.Ngoài sự hiện hữu ở trong Thiên Chúa mọi sự đều không phải là thế giới chân thật. Thiên Chúa sáng tạo một thế giới duy nhất, và đó là thế giới thật. Còn Ác quỷ phô diễn những thứ khác, ngoài thế giới chân thật do Thiên Chúa tạo dựng, “thêm thắt điều gì là do ác quỷ.Cho nên, nếu một khi người ta không sống lời chân thật thì tự buộc mình ra khỏi sự quan phòng của Thiên Chúa, bước vào thế giới thêm thắt của ác quỷ, thuộc về ác quỷ.

Heaven2Đức Giêsu đến để tái lập sự thống nhất công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Ngài đem vào trần gian sự thật là ánh sáng cho con người nhận diện Thiên Chúa, con người và thế giới này. Trần gian vốn đã bị ma quỷ biến thành cõi hỗn độn: cả lúa và cỏ lùng, cả ánh sáng và bóng tối, cả tốt và xấu, thật và giả. Các môn đệ phải công chính hơn bởi vì các ông là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian, sự thật mà các ông được trao quyền nắm giữ và chuyển giao cho mọi thế hệ. Vậy nên, sự thật nơi các môn đệ không có hoặc không còn, thì thế giới tan rữa, cuộc đời nhân gian sẽ chìm vào u tối. Hoặc những gì Chúa Giêsu truyền lại không còn ở trong sự thật nữa, bị thêm thắt, điều ấy hoàn toàn do bởi nơi các một đệ đã để cho ác quỷ chen vào.

Đức Giêsu thiết lập một nền công chính mới dựa trên lời chân thật miệng Ngài phán ra như Đấng Quyền năng. Lời Ngài là sự thật. Các môn đệ theo Chúa Kitô được giao quyền rao giảng công bố lời của Ngài. Cho nên, Đức Giêsu yêu cầu các môn đệ, “hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”.Lời của Đức Giêsu là tuyệt đối, lời mạc khải chính xác về Thiên Chúa. Các môn đệ loan báo lại chính xác những gì Ngài dạy. Ngài bảo đảm lời các môn đệ là chân thật khi ban Thần khí sự thật cho các ông, cũng như khi Ngài tin tưởng sự công chính nơi các môn đệ của mình sống tư cách con cái Sự Thật.

An Tự Tâm

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới