Sứ điệp ĐTC Phanxicô gửi dân Maurice: Ngôn ngữ Tin Mừng là tình yêu

Thứ Ba, 03-09-2019 | 21:07:44

Ngày 3/9 (2019), ĐTC Phanxicô đã gửi một sứ điệp video cho người dân của Maurice. Ngài nhắc đến sự đa dạng phong phú về các truyền thống văn hóa và tôn giáo tại nước này và khẳng định rằng ngôn ngữ chung của tất cả, ngôn ngữ của Tin Mừng, là tình yêu.

Sứ điệp ĐTC Phanxicô gửi dân Maurice

Trong sứ điệp, trước hết ĐTC chào người dân đảo Maurice và cám ơn họ đã và đang chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của ngài.

Tiếp đến, ĐTC nhắc lại mục đích chuyến đi của ngài là để loan báo Tin Mừng. Ngài nói: “Sẽ là một niềm vui cho tôi được loan báo Tin Mừng giữa dân tộc của anh chị em, dân tộc được hình thành bởi sự gặp gỡ của các sắc tộc khác nhau và do đó có được sự phong phú về các truyền thống văn hóa và tôn giáo. Giáo hội Công giáo, ngay từ ban đầu, được sai đến với muôn dân, và nói mọi thứ ngôn ngữ của thế giới. Nhưng ngôn ngữ của Tin Mừng – anh chị em biết – chính là tình yêu. Xin Thiên Chúa, nhờ lời khẩn cầu của Đức Trinh nữ Maria, cho tôi được loan báo Tin Mừng với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để tất cả mọi người có thể hiểu và chào đón nó”.

Cuối cùng ĐTC xin người dân Maurice cầu nguyện cho ngài, trong khi ngài mang họ trong tim và cầu nguyện cho họ.

Hồng Thủy – Vatican

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook