Rước kiệu Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Chúa Nhật, 26-11-2017 | 22:22:23

Chiều Chúa Nhật 26/11/2017 Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ, cuối Năm Phụng Vụ: Sau Thánh lễ dành cho Thiếu nhi, Giáo Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Dòng Chúa Cứu Thế Sải gòn rước kiệu Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ quang Nhà Thờ và Tu Viện, tại ơn Chúa một năm Phụng vụ đã qua với biết bao ơn lành Chúa thương ban cho đoàn con Đền Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp…

   

     

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới