Rip - Cha Micae Trương Văn Hành đã về với Chúa

Thứ Hai, 24-12-2018 | 03:39:08

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống (Ga 11,25)

Kính thưa Quý Cha, Quý Thầy,

Văn Phòng Tỉnh xin kính báo:

Cha Micae Trương Văn Hành C.Ss.R.

vừa được Chúa gọi về lúc 00h39 Thứ Hai 24.12.2018,

Kính xin Quý Cha, Quý Thầy cầu nguyện cho linh hồn cha Micae sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới