RIP - Cha Giuse Phan Thiện Ân, C.Ss.R. đã về với Chúa

Thứ Hai, 27-08-2018 | 13:45:19

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11,25)

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, và gia đình huyết tộc trân trọng báo tin:

CHA GIUSE PHAN THIỆN ÂN, C.Ss.R.

Sinh ngày: 03.07.1933

tại: Thừa Thiên Huế

Khấn Lần đầu: 15.18.1953

Lãnh sứ vụ Linh mục: 01.09.1958

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 6h30, thứ Hai, ngày 27 tháng 8 năm 2018, tại Tu viện DCCT Nha Trang.

RIP

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook