Quan chức Vatican lên án hành vi phân biệt đối xử với phụ nữ

Thứ Năm, 28-09-2017 | 08:12:36

Đức TGM Ivan Jurkovič, Quan sát viên thường trực của Vatican tại các cơ quan LHQ tại Geneva, phát biểu với Hội đồng Nhân quyền rằng phụ nữ tạo ra “một giá trị không thể thay thế trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội” và đồng thời nhấn mạnh đến sự cấp thiết của việc loại bỏ bất cứ hình thức kỳ thị chủng tộc, phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa bài ngoại và những hành động liên quan đến sự bất khoan dung đối với phụ nữ.

Sự cần thiết phải thừa nhận rằng phụ nữ có phẩm cách như nam giới cũng như việc cho phép họ thực hiện đầy đủ các quyền con người của họ hiện đang ngày càng trở nên cấp bách vì “sự hồi sinh của sự chia rẽ trong thế giới hiện nay”, một quan chức hàng đầu của Tòa Thánh phát biểu với Hội đồng Nhân quyền tại Geneva.800-9-690x450

“Một sự phân tán đang ngày càng gia tăng đối với các mối quan hệ xã hội trong các xã hội đa văn hóa của chúng ta, với những hành động tự phát và những lời nói liên quan đến hành động phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa bài ngoại, sự phân biệt đối xử về xã hội và chủng tộc, cũng như việc lợi dụng những khác biệt về chính trị, đã trở nên hiển nhiên trong những kinh nghiệm hàng ngày”, Đức Tổng Giám mục Ivan Jurkovič, Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Geneva, cho biết.

Trong một bài phát biểu vào ngày 25 tháng 9 vừa qua về sự ảnh hưởng của tình trạng phân biệt chủng tộc và bất khoan dung đối với quyền con người của phụ nữ, Đức TGM Ivan Jurkovič giải thích rằng phụ nữ “thường xuyên bị đánh giá thấp” và dễ bị kỳ thị, không những khi họ chỉ là một thành phần của một nhóm thiểu số dân tộc, tôn giáo hay ngôn ngữ, mà còn đơn giản chỉ vị họ là phụ nữ.

Đức TGM Ivan Jurkovič nhấn mạnh rằng phụ nữ tạo ra “một giá trị không thể thay thế trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội” và đồng thời nhấn mạnh đến sự cấp thiết của việc loại bỏ bất cứ hình thức kỳ thị chủng tộc, phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa bài ngoại và những hành động liên quan đến sự bất khoan dung đối với phụ nữ.

Đức TGM Ivan Jurkovič phát biểu với với Hội đồng Nhân quyền rằng việc nhận thức về phẩm giá ngang bằng và quyền cơ bản của tất cả mọi người là không đủ. Luật pháp nên kết hợp với giáo dục – ở trường học cũng như ở nhà – để định hình lý trí và hình thành lương tâm con người vốn thừa nhận những sự khác biệt như một sự phong phú và đồng thời xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc, Đức TGM Ivan Jurkovič nói.

Đức TGM Ivan Jurkovič cũng kêu gọi các cơ quan chính phủ, các phương tiện truyền thông và các tổ chức khác tránh việc rập khuôn các dân tộc thiểu số, đồng thời cho biết rằng họ “phải tham gia cùng toàn thể xã hội trong việc giữ gìn và nâng cao phẩm giá con người”.

“Để vượt qua được sự phá sản về mặt luân lý của những định kiến, cần thiết phải tạo ra tinh thần liên đới thực sự ở cấp độ xã hội, quốc gia và quốc tế, dựa trên việc thừa nhận rằng tất cả mọi người đề có giá trị ngang nhau với tư cách là những con người”, Đức TGM Ivan Jurkovič cho biết.

Minh Tuệ chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới