Phỏng vấn các hội viên Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp về tham dự Đại hội

Thứ Ba, 27-06-2017 | 11:19:03

Trong không khí vui tươi của các hội viên về tham dự buổi gặp mặt các Hội viên Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp khu vực Miền nam, Truyền thông Dòng Chúa Cứu Thế có làm cuộc phỏng vấn ngắn với các hội viên trước giờ diễn ra buổi gặp mặt.

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới