PHÁT TRIỂN ĐÍCH THẬT LÀ THĂNG TIẾN CON NGƯỜI TOÀN DIỆN

Thứ Tư, 25-04-2018 | 22:50:38

GENÈVE: Sự phát triển đích thật không chỉ liên quan tới kinh tế nhưng bao gồm việc thăng tiến mọi quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, tôn giáo và cũng đi liền với việc giải trữ vũ khí và suẻ dụng dùng các tài nguyên cho việc phát triển.

ĐTGM Ivan Jurkovic, với ĐTC Phanxicô – ANSA

ĐTGM Ivan Jurkovic, quan sát viên thường trực của Toà Thánh cạnh các tổ chức của Liên Hiệp Quốc tại Genève đã khẳng đinh như trên trong bài phát biểu trước phiên họp của Nhóm làm việc liên chính phủ về quyền phát triển hôm 23 tháng 4 vừa qua.

Toà Thánh ủng hộ và coi dự án 2030 về phát triển có thể thực hiện được do Liên Hiệp Quốc đề ra như một dấu chỉ hy vọng quan trọng, trong đó cộng đồng quốc tế dấn thân đề ra các biện pháp giúp nhổ tận gốc rễ các lý do gây ra các vấn đề mà đa số dân trên thế giới phải đương đầu. Vị đại diện Toà Thánh nhấn mạnh bản vị con người như trung tâm điểm của nỗ lực phát triển trên mọi bình diện bằng cách nêu bật vài điểm trong Tuyên ngôn về quyền được phát triển. Tuyên ngôn này coi quyền được phát triển là một quyền con người; con người như trọng tâm của việc phát triển; phát triển là trách nhiệm của tất cả mọi người; và bổn phận của các chính quyền là cộng tác với nhau để bảo đảm cho việc phát triển.

Dự án 2030 về phát triển cũng dấn thân bài trừ nạn gian tham hối lộ, bảo đảm cho mọi người có được công lý với các cơ cấu hũu hiệu và đáng tin cậy trên mọi bình diện. Thật ra phát triền không chỉ liên quan tới kinh tế mà cũng liên hệ tới mọi lãnh vực khác trong cuộc sống con người. Đặt để con người vào trung tâm điểm của mọi chương trình phát triển cũng có nghĩa là bảo vệ nó khỏi mọi tội phạm đáng ghét và coi con người cao hơn mọi lợi lộc quốc già và địa lý chính trị. Ở đâu phẩm giá con người không được tôn trọng bởi các chính quyền, và cơ cấu hay cá nhân, thì ở đó con người có nguy cơ trở thành dụng cụ cho lợi nhuận vật chất và nhân phẩm có nguy cơ bị hy sinh cho vật chất. Trước tình hình ích kỷ và các đường lối chính trị thiển cận gia tăng chỉ nhắm lợi nhuận thay vì công ích, việc đối thoại và và cộng tác là con đường duy nhất giúp đương đầu với các vấn đề của thế giới ngày nay và tìm ra các giải pháp hữu hiệu. Nhân loại đang phải đương đầu với các thách đố đòi hỏi có các đường lối phát triển toàn diện hầu có thể lo cho công ích và cải thiện mọi bình diện cuộc sống của người dân (REI 23-4-2018)

Linh Tiến Khải Radio Vatican

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới