PAKISTAN - Phương tiện truyền thông xã hội: các kênh cổ võ hòa bình và bác bỏ những tin tức giả mạo

Thứ Sáu, 14-12-2018 | 23:11:51

“Chớ sử dụng ngôn ngữ gay gắt và nặng nề trên các phương tiện truyền thông xã hội. Chúng ta phải duy trì các giá trị luân lý trong tất cả những gì chúng ta viết: mỗi chúng ta đều phải chịu trách nhiệm với những gì được đăng tải”: Linh mục Qaisar Feroz OFM Cap, Thư ký điều hành của Ủy ban Truyền thông Xã hội của các Giám mục Pakistan, nhấn mạnh.

Karachi (Agenzia Fides) – “Chớ sử dụng ngôn ngữ gay gắt và nặng nề trên các phương tiện truyền thông xã hội. Chúng ta phải duy trì các giá trị luân lý trong tất cả những gì chúng ta viết: mỗi chúng ta đều phải chịu trách nhiệm với những gì được đăng tải”: Linh mục Qaisar Feroz OFM Cap, Thư ký điều hành của Ủy ban Truyền thông Xã hội của các Giám mục Pakistan, phát biểu tại một hội thảo về Truyền thông Kitô giáo, được tổ chức bởi Ủy ban Truyền thông Xã hội của Tổng Giáo phận Karachi, phối hợp với các tổ chức Caritas, Signis Pakistan và Đài phát thanh Chân Lý Á Châu Urdu. Mục đích của cuộc Hội thảo đó chính là khuyến khích các nhà khai thác truyền thông nỗ lực dấn thân cho hòa bình.

Nền tảng truyền thông xã hội có sức thuyết phục và có ảnh hưởng quan trọng. Điều đó tùy thuộc vào việc chúng ta sử dụng chúng thế nào để truyền bá và cổ võ các giá trị của hòa bình và sự hòa hợp của xã hội và tôn giáo. Các phương tiện truyền thông xã hội có thể phục vụ cho việc xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp và đồng thời tạo ra các nhóm giúp cải thiện cuộc sống, của các cá nhân, trong các thành phố và trong xã hội”, linh mục Feroz nói.

“Chúng ta phải cổ võ việc tôn trọng sự sống, chúng ta phải phục vụ chân lý cũng như tinh thần liên đới hơn nữa giữa con người với nhau thay vì quảng bá những tin tức giả mạo, hoặc những hình ảnh không phù hợp gây tổn hại cho sự ổn định của cộng đồng”, linh mục Feroz cho biết thêm.

“Tôi kêu gọi tất cả mọi người hãy tách biệt với các lực lượng chính trị, bảo vệ và thúc đẩy nhân loại, tôn trọng các giá trị luân lý và đồng thời nỗ lực làm việc để cải thiện xã hội”.

Hội thảo đã giúp củng cố các khả năng, cải thiện năng lực báo chí, phản ánh về những tác động tích cực và tiêu cực của phương tiện truyền thông xã hội trong xã hội. Linh mục Feroz đã kết luận bằng cách phản ánh về Sứ điệp của ĐTC Phanxicô về Ngày Truyền thông Thế giới năm 2018, với tựa đề “Những tin tức giả và Báo chí vì Hòa bình”. Linh mục Feroz cũng đã kêu gọi những người hiện diện “chống lại những tin tức giả mạo và chiến đấu chống lại thứ văn hóa dối trá, sức mạnh của Satan, cha đẻ của mọi sự dối trá vốn dẫn đến sự hủy diệt của nhân loại”.

Linh mục Feroz đã đúc kết bằng câu nói: “Chân lý sẽ dẫn đến hòa bình: chúng ta phải cổ võ sự thật bằng những bài viết và đăng tải của mình. Với tư cách là những người Kitô hữu, chúng ta có trách nhiệm cổ võ và hỗ trợ sứ mạng của Chúa Kitô và Tin Mừng của Ngài về hòa bình và tình huynh đệ”.

Minh Tuệ chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook