Opening Mass of the XV Synod of Bishops celebrated in St Peter's Square

Thứ Sáu, 05-10-2018 | 08:40:57

Thượng Hội đồng Giám mục Khoá thường lệ thứ XV đã khai mạc hôm thứ Tư 3/10. Chủ đề của Thượng Hội đồng lần này đó chính là: “Giới trẻ, Đức tin và việc Phân định Ơn gọi”.

Hôm thứ Tư 3/10, khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục mà trong đó những người trẻ tuổi chính là chủ đề. Từ ngày 3 đến ngày 28 tháng 10, các Nghị Phụ đến từ khắp nơi trên toàn thế giới, và các tham dự viên được mời khác, sẽ cùng nhau tìm hiểu về chủ đề “Giới trẻ, Đức tin và việc Phân định Ơn gọi”.

Tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục

Việc tiến hành Thượng Hội đồng Giám mục bắt đầu vào tháng 10 năm 2016 khi ĐTC Phanxicô công bố chủ đề của Thượng Hội đồng. Vào tháng Giêng năm 2017, giai đoạn đầu của Thượng Hội Đồng bắt đầu bằng một bức thư của Đức Thánh Cha gửi cho các bạn trẻ, và việc công bố Tài Liệu Chuẩn Bị.

Yêu cầu đối với các tham dự viên

Các tham dự viên tham dự Thượng Hội đồng được thu hút thông qua Tài liệu chuẩn bị được thu thập từ các Giáo hội địa phương. Ngoài ra, các tham dự viên được yêu cầu thông qua một bảng câu hỏi trực tuyến. Hơn 200.000 bạn trẻ đã trả lời một phần hoặc toàn bộ những câu hỏi khảo sát này.

Những người trẻ tuổi tham gia Thượng Hội đồng

Để có thể bao gồm tiếng nói của những người trẻ một cách cụ thể hơn, cuộc họp tiền Thượng Hội đồng đã được tổ chức tại Rome từ ngày 19-24 tháng 3 năm 2018. 300 bạn trẻ đã tham dự sự kiện tại Rome và 15.000 bạn trẻ khác tham dự cách gián tiếp. Nhân dịp đó, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Giáo hội muốn lắng nghe tiếng nói, sự nhạy cảm, đức tin cũng như những nghi ngờ và những lời chỉ trích của giới trẻ. Chúng ta phải lắng nghe những người trẻ”. Một tài liệu được chuẩn bị bởi những người trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới, và đại diện cho những người Công giáo, những người không Công giáo, và những người vô tín ngưỡng, đã được đệ trình ĐTC Phanxicô vào Chúa nhật Lễ Lá. Tài liệu làm việc cho Thượng Hội đồng bao gồm những tài liệu trích từ tài liệu này cũng như bản tóm tắt được gửi từ các Giáo hội địa phương.

Khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục

Cho đến Thánh Lễ bế mạc vào ngày 28 tháng 10, các tham dự viên tham dự Thượng Hội đồng sẽ nhóm họp hàng ngày. Những ngày của họ sẽ bắt đầu và kết thúc bằng lời cầu nguyện. Ngày làm việc của họ sẽ bắt đầu và kết thúc bằng việc cầu nguyện. Phần lớn thời gian sẽ được dành cho việc lắng nghe những bài phát biểu của hơn 250 giám mục, gần 40 bạn trẻ, và các dự thính viên, các chuyên gia, các nhà chuyên môn và các đại biểu khác được mời tham dự Thượng Hội đồng. Vào khoảng giữa Thượng Hội đồng Giám mục, vào ngày 14 tháng 10, ĐTC Phanxicô sẽ tuyên Thánh cho Đức Giáo Hoàng Phaolô IV, người đã tổ chức Thượng Hội Đồng Giám Mục đầu tiên vào năm 1967. Thượng Hội Đồng Giám mục sẽ đệ trình Đức Thánh Cha báo cáo cuối cùng của họ mà dựa trên đó, ĐTC Phanxicô dự kiến sẽ đưa ra Tông Huấn về chủ đề của Thượng Hội đồng.

Minh Tuệ chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới