Nỗi Dày Vò Của Những Người Tội Lỗi

Thứ Bảy, 25-11-2017 | 22:25:16

“Các tội lỗi họ như những người lính gác, theo sát họ và bảo: Chúng tôi không rời ngươi đâu. Chúng tôi theo sát ngươi về bên kia thế giới và đi với ngươi trình diện trước Đấng thẩm phán đời đời.” Thánh Bênađô 

Địch thù cám dỗ

 Không phải một mà nhiều nỗi cắn rứt dày vò các tội nhân. Một mặt, họ bị đau khổ vì các quỷ dữ. Đến giờ chết, những thần dữ cố sức bắt lấy con mồi sắp lìa thế. Thần dữ biết rõ rằng: chúng cần đánh thắng trong khoảng khắc, vì lần này để mất mồi, tức là mất mãi mãi.

Bao quỷ dữ bao vây người sắp sinh thì, cám dỗ họ:

“Cú vọ, rắn rít đầy nhà họ.”    (Is 13 :21).

 Đứa thì nói: “Sợ gì, bạn sẽ khỏe lại!”

Đứa khác: “Làm sao được! Bao năm qua, mày đã bịt tai lại không nghe tiếng Chúa, nay mày còn mong gì Chúa thương mày.”

Đứa khác nữa: “Làm sao sửa lại được những lỗi lầm, danh giá tiêu tan rồi mà!”

Đứa khác: Bao lần mày làm hư phép giải tội vì không ăn năn hối cải, vì dấu diếm đầu đuôi, sao mày còn mong sửa chữa được?”

Không kịp hối cải, khó được cứu thoát.

Mặt khác, kẻ sắp chết thấy trên vai đè nặng các gánh tội lỗi. Thánh Bênađô nói:

“Các tội lỗi họ như những người lính gác, theo sát họ và bảo: Chúng tôi không rời ngươi đâu. Chúng tôi theo sát ngươi về bên kia thế giới và đi với ngươi trình diện trước Đấng thẩm phán đời đời.”

 Kẻ sắp chết muốn loại trừ các địch thù đó, nhưng chúng đâu có buông tha. Thánh Bênađô nói thêm:

 “Những tâm hồn chai đá vì tội lỗi suốt đời, khó thoát cảnh trầm luân, vì đã yêu tội tức là tội nhân cũng yêu cảnh hiểm nghèo đoán phạt, mà họ đã lựa chọn cho đến giờ chết.”

Thật bất hạnh cho những người cứng lòng chống lại tiếng Chúa mời gọi.

“Tim nó cứng như đá và vững như phần dưới cối xay.” (Gióp 41:15)

Thánh Giêrômê tuyên bố:

“Theo nhiều kinh nghiệm cá nhân, ngài được biết ai cố chấp đắm mình suốt đời sống trong tội lỗi sẽ kết liễu đời sống trong tội lỗi.”

Lời Nguyện Cậy Trông

Lạy Đấng Cứu Chuộc đáng mến của con. Xin đừng bỏ rơi con. Con biết rằng hồn con đầy thương tích tội lỗi, nhiều nét xấu vây bọc con. Con sấp mình duới chân Chúa, xin Chúa thương con và cứu thoát con khỏi các tội ác:

 “Lạy Chúa, con đặt hy vọng vào Chúa. Xin đừng ghét con.”

 Xin Chúa đừng để con tin tưởng vào Chúa mà phải hư đi. Con hối hận vì đã xúc phạm đến Chúa.

Lạy Đấng tốt lành vô biên! Con thú nhận con đã phạm tội nhiều. Xin Chúa đoái thương nhận đứa con phản nghịch này, đã bao phen làm xỉ nhục Chúa.

Xin Chúa nhớ rằng Chúa đã lấy máu châu báu Chúa và mạng sống Chúa để cứu chuộc con. Xin Chúa ẳm con trong cánh tay Chúa. Chúa đã bao lần kêu gọi con, con không dám chống lại lời kêu gọi của Chúa nữa.

Lạy Mẹ là Nữ Vương của con, con chấp nhận chết hơn là mất một lần nữa hồng ân của Chúa Giêsu, con Mẹ.

Trích tác phẩm “Đường Về Nhà Cha”của Cha Thánh Anphongsô

  Chuyển ngữ: Ông Phêrô Bùi Đắc Hữu

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới