Nhật Ký Tổng Công Hội Dòng Chúa Cứu Thế: Ngày 10/11/2016

Thứ Sáu, 11-11-2016 | 11:43:26

30834694366_2b2715af4a_k-696x464

Các nghị viên Tổng Công Hội đã có một buổi sáng nhẹ nhàng và đầy phấn khởi khi lắng nghe những chia sẻ của anh chị giáo dân thừa sai Chúa Cứu Thế. Sang buổi chiều, các nghị viên trở lại công việc thảo luận nhóm xoay quanh những đề xuất và dự thảo trong Tài liệu làm việc C. Tất cả các nhóm kết thúc phần nói về canh tân sứ vụ và chuyển sang phần nói về đổi mới con tim. Các chủ đề được đề cập trong Tài liệu làm việc C bao gồm những dự thảo áp dụng việc canh tân theo như Tổng Công Hội đòi buộc thông qua các cuộc kinh lược của Trung Ương, những hình thức mới mẻ của việc trao đổi, thông tin của Trung Ương Dòng với các đơn vị,  đường hướng đào tạo liên tục các anh em trong Dòng và huấn luyện các cộng tác viên thừa sai giáo dân như một phận vụ bình thường của các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế. Các chủ đề khác cũng được đề cập như mục vụ ơn gọi, đào tạo trường kỳ theo linh đạo của chúng ta.

Một đề xuất khá thú vị mà có lẽ nhiều anh em chưa hiểu cho lắm đó là: Mùa (phụng vụ) Sáng tạo. Đây là cách thức hưởng ứng lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong thông điệp Laudato Si, quan tâm chăm sóc công trình sáng tạo và môi trường sinh thái, nhưng sự quan tâm chăm sóc này được thể hiện ra qua bối cảnh phụng vụ của chúng ta. Có nhiều điều có thể thực hiện được theo đường hướng này, nhưng cần có những hướng dẫn phải làm gì, đồng thời cũng cần phải có được một số kinh nghiệm để khởi sự tính sáng tạo về phụng vụ trong các đoàn và giáo xứ của chúng ta.

Những gì các nhóm khác nhau đã bàn thảo về những đề xuất và dự thảo sẽ được thu thập và trình bày trước toàn thể Tổng Công Hội; ở đó chúng ta sẽ biết được điều gì có thể được chấp nhận và điều gì không được khuyến khích. Chúng ta cùng chờ đợi!

Buổi tối, các thành viên của mỗi Liên Hiệp Vùng sẽ gặp gỡ nhau để đề cử những anh em vào vai trò Tổng Cố vấn. Việc đề cử này đã được thực hiện ở các kỳ họp giai đoạn I của Tổng Công Hội, nhưng khi chúng ta chuẩn bị bầu 6 Tổng Cố vấn, mong muốn làm sao đó để chúng ta tìm được những ứng cử viên thích hợp nhất.

Thông tín viên, Mark Miller, C. Ss.R.

Tags:

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook