Nhật Ký Tổng Công Hội Dòng Chúa Cứu Thế Lần Thứ 25 - Ngày thứ nhất

Thứ Ba, 01-11-2016 | 11:22:11

Hôm nay (31/10/2016), ngày thứ nhất của Tổng Công Hội Dòng Chúa Chúa Thế lần thứ 25. Trong phiên họp đầu tiên, các nghị viên lướt qua những gì đã được chuẩn bị trong suốt thời gian qua và vạch ra nghị trình bàn thảo các vấn đề được đề xuất cho kỳ Công Hội lần này.

Trước hết, Ủy ban Trù bị, được Hội đồng Trung Ương bổ nhiệm từ tháng 4 năm 2014, đã cho các nghị viên có cái nhìn bao quát về mọi vấn đề sẽ được đặt lên bàn nghị sự trong kỳ Tổng Công Hội và đường hướng làm việc sao cho các vấn đề được bản thảo cách rốt ráo. Trong phiên họp đầu tiên này, các nghị viện bàn thảo cách cởi mở, tự do về hiện tình của Hội Dòng ngày nay.

Phiên họp đầu tiên cũng hoàn tất việc chỉ định các hội đồng, các ủy ban khác nhau và các phận vụ khác nhau được phân công đầy đủ, rõ ràng để Tổng Công Hội diễn tiến cách tốt đẹp. Tổng cộng có đến cả chục tài liệu khác nhau được phát cho các nghị viên như là tư liệu cần thiết phục vụ cho kỳ Tổng Công Hội.

Sang phiên họp buổi chiều ngày thứ nhất của Tổng Công Hội, năm Điều hòa viên của 5 Liên hiệp Vùng lên giới thiệu các đại biểu của Liên hiệp mình và các nghị viên Tổng Công Hội cũng được nghe giới thiệu về các thông dịch viên, công chứng viên, chuyên viên khác nhau là những người trợ giúp cho Tổng Công Hội lần này. 

30056935994_c11f0a406d_k

30381750280_e9e215f5cf_k30382588020_48169d6f4b_k-1068x60130645278826_bb97befcfa_kCuối cùng, các điều phối viên đề xuất các ủy ban khác nhau nhằm giúp cho Tổng Công Hội hoạt động nhịp nhàng, hiệu quả (chẳng hạn như Ban biên tập, ban thần học, và ban cố vấn Giáo luật…). Các ban này sẽ đồng hành cùng Tổng Công Hội trong suốt quá trình bàn thảo các vấn đề cho tới khi Tổng Công Hội kết thúc.

Hy vọng rằng trong những ngày sắp tới Tổng Công Hội diễn tiến cách nhịp nhàng như những gì đã được khởi sự cách tốt đẹp. 

Thông tín viên, Mark Miller, C.Ss.R.

Văn Dũng chuyển ngữ

Tags:

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook