Nhật Ký Tổng Công Hội Dòng Chúa Cứu Thế Lần Thứ 25: Ngày 17/11/2016

Thứ Sáu, 18-11-2016 | 12:17:02

10-11-2016 TCH 25

Buổi sáng hôm nay, các nghị viên Tổng Công Hội nhận được bản nháp của Thông điệp Tổng Công Hội. Ban điều hành đã lắng nghe tất cả ý kiến góp ý của các nhóm và cố gắng tổng hợp lại để hoàn chỉnh thông điệp này trước khi nó được gửi đến anh em toàn Hội Dòng.

Sau khi đóng góp ý kiến để hoàn tất bản Thông điệp của Tổng Công Hội, các nghị viên tiếp tục về nhóm của mình để thảo luận các đề tài trong Tài liệu làm việc.

Sang buổi chiều, đáp ứng lại mối quan tâm của nhiều nghị viên, các điều phối viên Tổng Công Hội khơi gợi vấn đề về các anh em Dòng Chúa Cứu Thế tại Phi Châu và Madagascar. Sở dĩ có việc khơi gợi này vì nhiều đại biểu thắc mắc rằng Tổng Công Hội lần trước đã nhấn mạnh đến Châu Phi và Madagascar như là ưu tiên hàng đầu của Hội Dòng, nhưng trong chương trình nghị sự của Tổng Công Hội lần này không thấy đề cập đến sự ưu tiên đó nữa. Vì thế, phiên họp đầu của buổi chiều hôm nay, các nghị viên tự do phát biểu về vấn đề đó.

Các phát biểu của các nghị viên về vấn đề Châu Phi và Madagascar khá phong phú, nhưng có thể tóm kết lại rằng chúng ta không chỉ dừng lại ở việc huy động nguồn liên đới tài chính trong Dòng cho lục địa này, nhưng quan trọng hơn cả là phải kiến tạo mối tương quan thiết thân của các đơn vị trong Dòng với anh em đang làm việc nơi đó, chẳng hạn một cộng đoàn anh em ở Seattle có liên hệ mật thiết với một cộng đoàn ở Nairobi….

Sau giờ giải lao giữa buổi, các nghị viên trở lại cân nhắc các đề xuất và dự thảo ở phần 3 của Tài liệu làm việc C: Tái cấu trúc. Tổng Công Hội lắng nghe các nhóm đúc kết phần thảo luận của mình, sau đó bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề về đồng trách nhiệm và vai trò lãnh đạo.

Buổi tối, với sự rộng rãi chiêu đãi của anh em tỉnh Thái Lan, các nghị viên có bữa barbeque ngoài trời như là buổi Gaudeamus mừng Hội Đồng Quản trị Trung Ương mới.

Thông tín viên, Mark Miller, C.Ss.R.

Tags:

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook