Nhật Ký Tổng Công Hội Dòng Chúa Cứu Thế Lần Thứ 25: Ngày 15/11/2016

Thứ Tư, 16-11-2016 | 12:49:23

Thời gian buổi sáng ngày hôm nay, các nghị viên Tổng Công Hội thảo luận theo nhóm về đề tài tái cấu trúc, sau đó đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả thảo luận của nhóm trước toàn thể Tổng Công Hội.16-11-2016 TCH 25 1

Thời gian buổi chiều, Tổng Công Hội vẫn tập trung vào việc thảo luận vấn đề cấu trúc và tái cấu trúc và các đại biểu tự do phát biểu ý kiến của mình. Một loạt các câu hỏi được đặt ra trước toàn thể Tổng Công Hội: Chúng ta đã thực sự lắng nghe những tiếng kêu giữa lòng thế giới hôm nay hay chưa? Chúng ta đã thực sự thấy được sứ vụ của mình hay chưa? Đâu là những ưu tiên chọn lựa trong sứ vụ của chúng ta? Chúng ta đã sống gắn kết với nhau như thế nào (về đời sống thiêng liêng và đời sống cộng đoàn) cho sứ vụ? Chúng ta có hài lòng với tiến trình của Tổng Công Hội, với đường hướng làm việc của các Điều phối viên Liên Hiệp Vùng, và với cơ cấu Hội Đồng Quản Trị Trung Ương hay chưa?

Trong khi các nghị viên tự do phát biểu trước toàn thể Tổng Công Hội, có những ý kiến khá thẳng thắn liên quan đến tính hiệu quả của cơ cấu vì sứ vụ. Cha Bề trên Michael Brehl đã làm dịu bầu khí khi ngài ghi nhận những ý kiến đóng góp và hứa rằng các điều phối viên Tổng Công Hội sẽ cân nhắc những ý kiến đó để khi có thời gian thì sẽ đưa vào nghị trình thảo luận của Tổng Công Hội.

Sau phần phát biểu tự do, các nghị viên Tổng Công Hội tiến hành bỏ phiếu thông qua một số dự thảo liên quan đến việc canh tân sứ vụ. Có một số đề xuất cần phải được xem xét, điều chỉnh trước khi các nghị viên bỏ phiếu thông qua hay phủ quyết.

Tiếp sau đó, Tổng Công Hội lắng nghe các nhóm báo cáo kết quả  thảo luận về việc đổi mới con tim.

Buổi tối, các nghị viên Tổng Công Hội cùng ngồi xem đoạn phim tài liệu về cha Alec Reid, C.Ss.R, người đã trở thành nhân vật trung gian hòa giải để tìm ra con đường hòa bình giữa những cảnh bạo lực đang đạt tới đỉnh điểm. Phim tài liệu này có tựa đề “Mười Bốn Ngày – 14 Days”; ta có thể tìm thấy trên YouTube.

Thông tín viên, Mark Miller, C.Ss.R. 

Tags:

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook