Nhật Ký Tổng Công Hội Dòng Chúa Cứu Thế Lần Thứ 25: Ngày 08/11/2016

Thứ Tư, 09-11-2016 | 15:20:27

Hôm nay, như thường lệ, các đại biểu Tổng Công Hội thi hành trách nhiệm của mình trong tư cách là những nhà “lập pháp” của Hội Dòng. Có nhiều chi tiết và những thảo luận trong ngày hôm nay.8-11-2016 TCH 25 (2)

Trong phiên họp buổi sáng, các nghị viên tập trung vào việc thảo luận nhóm về cấu trúc Liên Hiệp Vùng: ủng hộ hay phủ quyết cấu trúc này, những lợi ích và thách đố, những triển vọng và rào cản. Sau khi đã thảo luận nhóm, các thư ký của mỗi nhóm tóm kết và trình bày trước toàn thể Công Hội kết quả thảo luận của nhóm mình.

Cũng trong phiên họp buổi sáng, có hai đề xuất (dự thảo – postulata) được đưa ra. Đề xuất thứ nhất là tiếp tục thử nghiệm 5 Liên Hiệp Vùng sau kỳ Tổng Công Hội lần này. Đề xuất thứ hai là thiết lập những nền tảng pháp lý cho mô hình Liên Hiệp Vùng và đưa vào Bản chỉ dẫn Tổng Công Hội (Bản chỉ dẫn này là những hướng dẫn cho Tổng Công Hội phải quyết định và sau đó phải thực hiện các quyết định đó như thế nào).

Buổi chiều, các nghị viên tự do thảo luận mọi vấn đề sau khi đã lắng nghe những báo cáo của các nhóm buổi sáng. Đúng như những gì được mong đợi, nhiều vấn đề lớn nhỏ đã được thảo luận. Tuy nhiên, dưới sự điều hành của các Điều Phối Viên, các nghị viên Tổng Công Hội cuối cùng đi đến chỗ bỏ phiếu biểu quyết hai đề xuất đã được đưa ra vào buổi sáng. Kết quả biểu quyết là: Cấu trúc Liên Hiệp Vùng sẽ tiếp tục được áp dụng, nhưng với điều kiện nó phải được thích ứng với bối cảnh cụ thể mỗi vùng của Hội Dòng. Những sự thích ứng sẽ được đưa vào Bản chỉ dẫn Tổng Công Hội để cho phép Hội Đồng Trung Ương tiến tới việc thảo ra gần như là quy tắc pháp lý cho mô hình Liên Hiệp và mô hình này sẽ được suy xét lại trong các buổi họp nửa nhiệm kỳ 6 năm sắp tới và sẽ tiếp tục được bàn thảo, bổ sung ở Tổng Công Hội XXVI vào năm 2022.8-11-2016 TCH 25 (1)

Một ngày vất vả cho các nghị viên Tổng Công Hội vì có nhiều vấn đề được đặt ra! Nhưng cảm nhận chung rõ ràng vẫn là chúng ta tin tưởng hướng về tương lai và áp dụng tốt nhất có thể mô hình Liên Hiệp Vùng vì sứ mạng thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế.

Buổi tối, các nghị viên đã dành một giờ cầu nguyện để mong thực hiện tốt nhiệm vụ bầu chọn Bề trên Tổng quyền vào ngày mai. Một lẫn nữa, chúng ta cùng cầu nguyện, xin Chúa hướng dẫn, chúc lành cho những suy xét và quyết định vì tương lai của Hội Dòng.

Thông tín viên, Mark Miller, C. Ss.R.

Tags:

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook