Nhật Ký Tổng Công Hội Dòng Chúa Cứu Thế Lần Thứ 25 – Buổi sáng ngày thứ hai

Thứ Tư, 02-11-2016 | 10:19:02

02-11-2016 TCH 25 (1)

Khởi đầu ngày thứ hai của Tổng Công Hội là Kinh Sáng do Tỉnh dòng Denver chủ sự. Hôm nay cũng là ngày lễ Các Thánh, nên các nghị viên Tổng Công Hội đọc kinh cầu các thánh với nhau.

Ngay khi vào phiên họp thứ nhất của ngày thứ hai, cha Bề trên Tổng quyền nhắc nhớ rằng hôm nay là kỷ niệm ngày Đức Piô IX giao phó linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (1886) cho các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và cũng đúng vào ngày hôm nay, cách đây 150 năm, Chân phúc Phêrô Donders làm nhà tập tại Surinam.

Sau khi nhắc nhớ anh em những kỷ niệm đặc biệt trong ngày hôm nay, cha Bề trên Tổng quyền có bài báo cáo trước Tổng Công Hội. Bản báo cáo của ngài gồm hai phần.

Phần đầu là những thông tin tổng quát về hiện tình Hội Dòng. Mặc dù con số các thành viên khấn dòng có phần giảm kể từ Tổng Công Hội lần trước, nhưng Hội Dòng hiện nay đang có mặt ở trên 80 quốc gia.

Cha Bề trên Tổng quyền nói về các Đơn vị đã được tái cấu trúc, ở đó có những nhóm anh em ở những nơi khác nhau qui tụ về. Ngài cũng nhắc đến 7 nguyên tắc tái cấu trúc.

Trong phần báo cáo, cha Bề trên Tổng quyền nhắc đến những chi tiết cụ thể liên quan đến Năm Thánh Lòng Thương Xót, Năm Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và các chân phúc mới được phong trong năm nay. Ngài cũng đề cập đến những thiên tai và làn sóng di dân và những người tị nạn.

Sau giờ nghỉ giải lao, cha Bề trên Tổng quyền nói đến bối cảnh Giáo hội, thế giới và sứ mạng thừa sai của Dòng.

02-11-2016 TCH 25 (3)

Nói về bối cảnh Giáo hội, Cha Bề trên Tổng quyền đề cập đến việc thoái vị đầy quả cảm của Đức Bênêđictô XVI và việc bầu chọn Đức Giáo Hoàng Phanxicô; đồng thời, ngài cũng nhấn mạnh đến 3 kỳ họp Thượng Hội Đồng Giám mục thế giới diễn ra trong thời gian vừa qua.

Nói về bối cảnh thế giới ngày nay, cha Bề trên Tổng quyền nhắc đến cuộc khủng hoảng môi trường, vấn đề bạo lực và khủng bố, vấn đề di dân và tị nạn, cũng như chủ nghĩa cực đoan và các thảm họa thiên nhiên.

Nhắc lại 7 nguyên tắc tái cấu trúc và tầm quan trọng của việc tái cấu trúc vì sứ vụ, cha Bề trên Tổng quyền nhấn mạnh rằng trung tâm đời sống sứ vụ chúng ta chính là Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc. Đây cũng là trọng tâm của Tổng Công Hội lần này.

Cha Bề trên Tổng quyền cũng nhắc đến nguyên tắc thứ bảy là nguyên tắc vô cùng quan trọng mà các đại biểu Tổng Công Hội cần chú trọng. Đó là nguyên tắc về sự cộng tác trong tinh thần đồng tránh nhiệm. Tổng Công Hội lần này đặc biệt muốn chú trọng đến tinh thần này và mong muốn thông tri điều này tới toàn Dòng.

Sứ vụ và việc canh tân những ưu tiên của sứ vụ

Nói về sứ vụ, cha Bề trên Tổng quyền nhấn mạnh rằng những ưu tiên chọn lựa sứ vụ không phải là danh sách những công việc chúng ta phải làm, nhưng trước hết  đó là những người mà chúng ta được sai đến để phục vụ và sứ điệp của Chúa mà chúng ta phải chia sẻ, loan báo. Vì vậy, chúng ta phải cộng tác với những người khác và cân nhắc những loại hình sứ vụ mới và thực sự phải tìm kiếm những loại hình đó. Tiến trình tái cấu trúc phải luôn luôn vì sứ vụ.

Các Liên hiệp Vùng và các Đơn vị02-11-2016 TCH 25 (2)

Nói đến Liên hiệp Vùng và các đơn vị, cha Bề trên Tổng quyền nhận xét: Trong Hội Dòng hiện có quá nhiều đơn vị. Chúng ta nên giảm xuống một nửa con số các tỉnh dòng. Thực tế, cấu trúc theo tỉnh dòng vẫn là hình thức được ưa chuộng nhất. Liên hiệp Vùng mới chỉ là cấu trúc đang trong giai đoạn chuyển đổi và mầy mò thử nghiệm.

Cộng đoàn tông đồ và đời sống thánh hiến

Nhắc đến cộng đoàn và đời tu, cha Bề trên Tổng quyền nhấn mạnh rằng yếu tố quan trọng đã trở thành luật cho chúng ta đó là chúng ta sống và thi hành sứ vụ theo cộng đoàn, chứ không theo tính cách cá nhân.

Tổng Công Hội lần trước đã đòi buộc mọi cộng đoàn trên thế giới phải lên kế hoạch đời sống cộng đoàn. Tuy nhiên, vẫn còn có hai mối lo ngại: Có sự hạn chế trong nhận thức chung về cộng đoàn tông đồ là gì. Chúng ta cũng cần tạo nên một không gian thiêng thánh cho việc đối thoại và cũng cần cùng nhau suy xét lại đời sống của chúng ta theo như những gì Hiến Pháp Dòng đòi buộc.

Thông tín viên, Ronald J. McAinsh, C.Ss.R.

Văn Dũng chuyển ngữ

Tags:

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook