Nhật Ký Tổng Công Hội Dòng Chúa Cứu Thế Lần Thứ 25 - Buổi chiểu ngày thứ hai

Thứ Tư, 02-11-2016 | 10:56:41

02-11-2016 TCH 25 2 C (2)

Những cuộc hội thảo bắt đầu diễn ra!

Tiếp theo sau phần báo cáo của cha Bề trên Tổng Quyền Michael về tình hình hiện nay của Hội Dòng là phần hội thảo theo nhóm nhỏ. Các đại biểu Tổng Công Hội cùng lắng nghe và chia sẻ với nhau về những vấn đề được cha Bề trên Tổng quyền nêu ra trong bản báo cáo của ngài.02-11-2016 TCH 25 2 C (1)

Buổi chiều các nhóm lần lượt tóm kết những gì đã được hội thảo. Trong bầu khí cởi mở, mọi nghị viên đều có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về mọi vấn đề, nhất là những vấn đề được cha Bề trên Tổng quyền và nhóm đã đặt ra.

Quả thật, giữa các nghị viên, có một bầu khí luận bàn hoàn toàn tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Có một số vấn đề gai góc được một số nghị viên gay gắt đặt ra cho Tổng Công Hội để phải đánh giá đúng đắn hiện tình của Hội Dòng trên toàn thế giới ngõ hầu tìm ra đường hướng sống trung thành hơn với đặc sủng và sứ mạng của mình. Dù có những ý kiến khá gay gắt, nhưng quan trọng hơn cả, đây thực sự là cuộc hội thảo có tính cách cởi mở, qua đó các đại biểu Tổng Công Hội đều phải lo lắng, quan tâm suy nghĩ về những thách đố của Hội Dòng.

02-11-2016 TCH 25 2 C (3)Các vấn đề nổi cộm được đặt ra đó là vấn đề làm sao đó phải đặt sứ vụ làm trung tâm của đời sống chúng ta – sứ vụ thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế đối với những người nghèo khó, tất bạt. Đó cũng là vấn đề phải sống sứ vụ Dòng Chúa Cứu Thế như thế nào trong các bối cảnh văn hóa khác nhau.  Cũng có những ý kiến liên quan đến mối bận tâm về vấn đề đào tạo các ứng sinh trở thành tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và việc đào tạo trường kỳ đối với các tu sĩ trong Dòng. Các nghị viên cũng bàn nhiều đến việc phải thúc đẩy những cam kết dấn thân cho sứ vụ ngang qua việc tái cấu trúc các đơn vị để tăng cường tính hiệu quả và sự hiến mình của anh em. Cũng có những ý kiến liên quan đến đời sống cộng đoàn làm sao đó đời sống ấy phải hướng đến sứ vụ.

Ngày thứ hai của Tổng Công Hội khép lại với phần giải đáp của cha Bề trên Tổng quyền. Ngài nói đến những đòi buộc rõ ràng của Hiến Pháp và Quy Luật Dòng về một đời sống cộng đoàn tông đồ làm chứng cho cộng đoàn gia đình Thiên Chúa Ba Ngôi: Cha, Con, Thánh Thần và ý định của Ba Ngôi muốn lôi kéo nhân loại đi vào hiệp thông với gia đình Thiên Chúa. Dựa vào Hiến Pháp và Quy Luật Dòng, cha Bề trên Tổng quyền nhấn mạnh rằng cộng đoàn tông đồ là vì sứ vụ, vì những người nghèo khó, tất bạt. Đó chính là nền tảng đời sống cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế chúng ta. Những ngày sắp tới Tổng Công Hội sẽ phải bàn thảo cách cụ thể, chi tiết liên quan đến việc dấn thân và đổi mới con tim vì sứ vụ.

Thông tín viên, Mark Miller, C.Ss.R.

Văn Dũng chuyển ngữ

Tags:

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook