Nhật Ký Tổng Công Hội Dòng Chúa Cứu Thế : Ngày 21/11/2016

Thứ Ba, 22-11-2016 | 16:18:44

Cả ngày hôm nay, Tổng Công Hội dành thời gian để bàn về tái cấu trúc Trung Ương Dòng, Ban Quản trị Trung Ương và Trường Thần học Luân lý Anphongsô tại Rôma. Sau khi thảo luận theo nhóm và họp khoáng đại, các nghị viên cuối cùng tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các đề xuất và dự thảo.

2016-22-11 TCH 25 (1)

Chủ đề chính của phiên họp buổi sáng lẫn buổi chiều là vấn đề về trường Thần học Luân lý Anphongsô. Trường này được mở từ đầu thập niên 1950, là trường dạy thần học luân lý cấp cao học trở lên. Hiện nay, trường có 250 sinh viên và 19 giáo sư. Kinh phí để duy trì trường này trong 10 năm qua khá cao.

Tuy nhiên, Tổng Công Hội đã suy xét kỹ càng và thấy rằng việc tiếp tục duy trì trường là điều vô cùng quan trọng; việc dấn thân vào lãnh vực thần học luân lý là điều hệ trọng đối với anh em Dòng Chúa Cứu Thế.

Buổi tối, các nghị viên tham dự buổi thuyết trình về sứ vụ Lào của anh em tỉnh Thái Lan và tỉnh Việt Nam, và bài thuyết trình của anh em Ukraina về tình hình bất ổn chính trị ở phía Đông của đất nước này và sứ vụ của anh em Dòng Chúa Cứu Thế trên đất nước Ukraina.

Thông tín viên, Mark Miller, C.Ss.R.

Chuyển ngữ Antoni Văn Dũng

Tags:

Có thể bạn quan tâm

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook