Nghi Thức Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa - 19g30: Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT

Thứ Bảy, 03-04-2021 | 12:39:12

Tất cả các lễ nghi chiều tối nay hướng chúng ta đến hành trình tiến lên đồi Golgotha xưa, đến dưới chân Thập Giá, nơi ‘Đức Kitô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của Người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống’. Chính trong khổ đau tột cùng và cái chết của Chúa Giêsu, Thánh Giá đã trở nên “chóp đỉnh của tình yêu, một tình yêu mang lại cho chúng ta ơn cứu độ” (Hr 9, 14): “Khi thực sự hiến tế trên Thập giá, Người đã kiện toàn các nghi lễ xưa, và khi dâng mình cho Cha để cứu độ chúng con, Người đã trở nên linh mục, thành của lễ và bàn thờ”. (Kinh Tiền Tụng CN 5 PS).
 
Photo: Đức tin GXĐMHCG
`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới