Nghi thức Nhập quan và Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Micae Lý Mẫu CSsR

Thứ Hai, 28-01-2019 | 13:50:44

Vào lúc 10g 00 Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích chủ tế Thánh lễ, nghi thức nhập qua Thầy Micae Lý Mẫu, Tu sĩ thừa sai dòng Chúa Cứu Thế tại phòng khachsTu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới