Nghi thức hỏa táng cha Giuse Phan Đức Hiệp CSsR

Thứ Hai, 29-07-2019 | 21:28:44

Sáng nay sauau thánh lễ an táng tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, linh cứu cha Giuse được đưa về nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Nghi thức hỏa táng do cháu của cha Giuse Phan Đức Hiệp từ Mỹ về, sau cùng ngài đại diện gia đình nói đôi lời cám ơn Nhà Dòng và tất cả mọi cộng đoàn Dân Chúa vì tất cả những gì đã làm cho cha  Giuse Phan Đức Hiệp CSsR, cậu của ngài và xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn cha Giuse…

 

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới