Nghi thức hỏa táng cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Phán CSsR

Thứ Hai, 13-01-2020 | 23:54:45

Sáng nay 13/01/2019 sau Thánh lễ An tang tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, lĩnh cữu cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Phán CSsR được đem đi hỏa táng tạ Bình Hưng Hòa:

Cha Bề trên Dòng Chúa Cứu Thế Tây Nguyên chủ sự nghi thức hỏa táng cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Phán CSsR…

Sau nghi thức hỏa táng đại diện gia đình Linh tông, Huyết tộc cám ơn Nhà Dòng và cộng đoàn dang hiện diện… đến 11h30 cốt  cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Phán được đưa về Nhà Dòng sau đó quý cha và anh chị em Jarai rước về Trung tâm Loan báo Tin Mừng Cheo Reo,  nơi Cha G. B. Nguyễn Văn Phán từng thi hành sứ vụ truyền giáo cho người Jarai. và vào lúc 9 g00 sáng mai: thứ Ba ngày 14/1/2020 cộng đoàn dân Chúa vùng Tây Nguyên, đặc biệt vùng Cheo Reo sẽ cùng nhau hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho cha Gioan Baotixita.

 

Photo: Đức Tin GXĐMHCG

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới