CSsR VN: Nghi thức hỏa táng Cha Antôn Phạm Văn Nam Tu sĩ Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế

Thứ Ba, 18-09-2018 | 22:14:30

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống”(Ga 11,25-26)

Nghi thức hỏa táng  Cha Antôn Phạm Văn Nam, C.Ss.R. tại nghia trang Bình Hưng Hòa

Sau Thánh lễ An Táng Cha Antôn rời đền Đức Mẹ tới nghĩa trang Bình Hưng Hoa

Nghi thức tiễn biệt Cha Antôn

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới