Nghi thức di quan cha Phaolô Nguyễn Thọ CSsR và giờ Kinh Tối

Thứ Tư, 04-12-2019 | 22:19:56

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11,25)

Vào lúc 20g20 ngày 02/12/2019 nghi thúc di quan cha Phaolô Nguyễn Thọ CSsR từ cuối Nhà Thờ lên trên gần cung Thánh để chuản bị cho thánh lễ An táng

Photo: Quang Kiêt

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook