Nghèo đói là do sự ích kỉ, kiêu căng, tham lam và bất công

Thứ Hai, 19-11-2018 | 21:50:47

NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI NGHÈO

Chúa nhật XXXIII thường niên

Ngày 18 tháng 11 năm 2018

Chúa nhật thứ 33 thường niên này, với mong muốn cụ thể của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Giáo Hội cử hành Ngày quốc tế người nghèo lần thứ hai. Ngày này, trích dẫn những lời của Thánh Vịnh 34: “Kẻ nghèo hèn kêu lên và Chúa đã nhận lời”, Đức Giáo Hoàng đã đưa ra một thông điệp đặc biệt. Ngày quốc tế người nghèo cho chúng ta một cơ hội để nâng cao nhận thức, ở cấp độ của Hội Dòng và cộng đoàn nơi chúng ta thực hiện công việc mục vụ của mình, về thực tế của người nghèo xung quanh chúng ta. Hơn nữa, đây là cơ hội để cử hành sự trang trọng của Lễ Chúa Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ, người đã tự đồng hoá mình với những người nhỏ bé và người nghèo, và cuối cùng, sẽ phán xét chúng ta với lòng thương xót chúng ta.

Hiến pháp số 1 cho chúng ta thấy rằng việc gặp gỡ người nghèo tạo thành cốt lõi cho phép chúng ta hiểu môn đệ tính của chúng ta là Kitô hữu và căn tính là Tu sĩ DCCT của chúng ta. Một số người đã nói rằng không chỉ là những người trong công việc mục vụ mà chúng ta lãnh nhận, người nghèo là nơi thuộc về thần học và là nơi gặp gỡ với Đấng Cứu Thế. Vâng, chúng ta biết về cuộc đụng chạm nơi cuộc gặp gỡ của Thánh Anphongsô đã có với những người nghèo và tất bạt của Scala. Antonio María Tannoia – người viết tiểu sử đầu tiên – nói với chúng tôi rằng, sau khi rời Scala, Thánh Anphongsô đã để tâm trí của mình đến những người chăn chiên và những kẻ trộm và người than khóc khi nghĩ về cách giúp đỡ họ. Đó là lòng trắc ẩn đối với họ đã dẫn Thánh Anphongsô tìm thấy Hội Dòng và là người đã quyết định học thuyết đạo đức, sự rao giảng, các tác phẩm và cả cuộc đời của mình.

Mục đích của Đức Thánh Cha cho ngày này là mang chúng ta đến những kinh nghiệm tương tự và giúp chúng ta tìm thấy những người mà Chúa Giêsu tự nhận mình: người nghèo (Mt 25, 31-46), bởi vì họ, “trước khi là một vấn nạn, là một nguồn lực nhận và sống bản chất của Tin Mừng” (Ngày của Người Nghèo 2017). Các sự kiện như thế này liên kết chúng ta với sự lựa chọn Tin Mừng cho người nghèo, không phải là độc quyền nhưng được ưu đãi, và không khác với lựa chọn của Đấng Cứu Thế. Trong thông điệp của mình cho ngày này năm 2018, Đức Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định rằng “nó hướng đến là một sự đáp trả nhỏ bé mà toàn thể Giáo Hội, loan báo khắp thế giới, trược tiếp đến với các tầng lớp người nghèo và từ mọi nơi để họ không nghĩ rằng tiếng kêu than của họ đã bị mất trong vô vọng. Nó như thể một giọt nước trong sa mạc đói nghèo.”

Đó là lý do tại sao, vào chủ nhật này, khi chúng ta cử hành Thánh Thể, chúng ta có thể tự vấn mình: mối quan hệ giữa Thánh Thể và dấn thân cho công bằng xã hội là gì? Lời nguyện thánh hoá: “Hãy làm điều này mà tưởng nhớ đến Thầy” có nghĩa gì trong bối cảnh một thế giới bị tổn thương bởi sự bất bình đẳng? Làm thế nào để tôi đọc và diễn tả sự công bố của phước lành cho người nghèo, với những người thuộc về Nước Thiên Chúa? (Xem Lk 6, 20). Làm thế nào để đặc sủng DCCT có thể được bày tỏ hôm nay dưới ánh sáng của sự hướng dẫn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô và bối cảnh của thế giới ngày nay? Những câu hỏi này và những câu hỏi khác có thể giúp chúng ta sống tốt hơn, cách cá nhân và cộng đoàn, tinh thần của ngày này. Những người chiếm một vị trí đặc biệt trong các ưu tiên tông đồ của Dòng Chúa Cứu Thế cũng là những nhân vật chính trong ngày này và cho phép chúng ta tiến triển trong quá trình biến đổi của mình để tiếp tục công bố ơn cứu độ của Đức Kitô trong một thế giới bị tổn thương.

Trong bài Magnificat, Đức Maria, tuyên xưng sự vĩ đại của Thiên Chúa làm đầy người nghèo và bị áp bức với hy vọng. Xin cho lời ngợi khen của Mẹ cũng là của chúng ta và sự Hằng Cứu Giúp của Mẹ sẽ tiếp tục trợ giúp cho sứ vụ của chúng ta.

Christian Bueno Fonseca, CSsR
Văn Phòng Truyền giáo

Tịnh Trí Thiên theo cssr.news

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới