Ngày Mồng Hai Tết: “KÍNH NHỚ TIÊN ÔNG BÀ CHA MẸ” - Đền Đức Mẹ HCG Sài Gòn

Thứ Tư, 06-02-2019 | 19:00:37

NgàyMồng Hai Tết: “KÍNH NHỚ TIÊN ÔNG BÀ CHA MẸ”Hành Hương Minh Niên II_Đền Đức Mẹ Hàng Cứu Giúp06/02/2019

Chủ tế: Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Phú Cường

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới