Ngày cầu nguyện cho hoà bình, hoà giải và tự do của Venezuela

Thứ Sáu, 08-02-2019 | 01:16:00

Các Giám mục, Tu sĩ và giáo dân Venezuela sẽ cầu nguyện cho hòa bình, hòa giải và tự do vào ngày 10 tháng 2

“Chúng tôi mời gọi tất cả mọi người tham gia Thánh lễ vào Chúa nhật ngày 10 tháng 2 và cầu nguyện trong tất cả các nhà thờ, trong gia đình cũng như các cộng đồng của chúng ta, nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng ta hòa bình, hòa giải, tự do và sự lành mạnh về tâm linh và thể chất, đồng thời thực hiện một cách sáng tạo những cử chỉ của tình huynh đệ và liên đới trong các cộng đồng khác nhau”. Trên đây là lời kêu gọi được đưa ra trong một thông cáo chung của Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela (CEV), Hội nghị Tôn giáo (CONVER) và Hội đồng Giáo dân Quốc gia (CNL).

Trong tất cả các cộng đồng và trên cả nước chúng ta đang trải qua “một tình huống hết sức kịch tính”, “chúng ta đang trải qua một tình huống đau khổ của sự bất công và đau khổ do thiếu những thứ cần thiết cho một cuộc sống xứng hợp và tốt đẹp”. Tất cả điều này đã dẫn đến việc tìm kiếm “một sự thay đổi về mặt chính trị thông qua quá trình chuyển đổi hòa bình và minh bạch, dẫn đến các cuộc bầu cử tự do và hợp pháp, để nối lại con đường dân chủ và khôi phục luật pháp, tái cấu trúc cơ cấu xã hội, sản xuất kinh tế, tính luân lý trong nước và một cuộc biểu tình mới của tất cả người dân Venezuela”.

Hành trình hướng tới quá trình bầu cử này cần phải được thực hiện “một cách hòa bình và với các công cụ hiện tại trong Hiến pháp quốc gia, để tránh những đau khổ và thiệt hại lớn hơn đối với dân chúng”, là những điều được viết trong nội dung lời kêu gọi, sau đó nhận thấy rằng “sự đàn áp ngày càng gia tăng vì lý do chính trị, các vụ vi phạm nhân quyền và giam giữ tùy tiện và có chọn lọc về mặt luân lý không thể chấp nhận được”.

Nhắc lại chính quyền nhà nước “hoàn thành nghĩa vụ trước hết đó chính là phục vụ nhân dân” và chấm dứt việc lạm dụng quyền lực đã được đề cập, đặc biệt là về việc giam giữ trẻ vị thành niên, những người ký tuyên bố đã cảm ơn các nhà hoạt động nhân quyền vì những điều họ đã làm bất chấp những rủi ro, và đồng thời kêu gọi họ tiếp tục hỗ trợ các nạn nhân của sự bất công, yêu cầu “sự tôn trọng và an ninh cá nhân và pháp lý của những người thực hiện công tác có giá trị này ở Venezuela”.

Giáo hội Công giáo kêu gọi việc cấp những giấy phép cần thiết, nhằm giảm bớt tác động của cuộc khủng hoảng đối với những người dễ bị tổn thương nhất. Tổ chức Caritas Venezuela và các tổ chức thúc đẩy xã hội khác nhau của Giáo hội cam kết tiếp tục dịch vụ rộng khắp mà họ đã thực hiện trên toàn lãnh thổ quốc gia, “với sự công bằng, hội nhập, sự minh bạch và hiệu quả”.

“Tại thời điểm quan trọng này trong lịch sử quốc gia, chúng tôi mời gọi tất cả mọi người dân Venezuela cống hiến hết mình, trong lĩnh vực công việc và hành động của mình, bởi vì với tinh thần hiệp nhất, liên đới và trách nhiệm luân lý, chúng ta tìm kiếm công ích chung và nỗ lực không mệt mỏi để tái thiết nền dân chủ và toàn thể dân tộc, tránh bất kỳ mọi hình thức đổ máu nào, như ĐTC Phanxicô đã nói”.

Minh Tuệ (theo Fides)

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới