Năm đầu tiên của Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người của Vatican

Thứ Sáu, 05-01-2018 | 16:53:28

Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện của Vatican vừa mới hoàn thành năm hoạt động đầu tiên của mình. Thánh Bộ này là kết quả của cuộc cải cách Giáo triều Rôma của ĐTC Phanxicô nhằm xem xét lại toàn bộ và đồng thời sắp xếp hợp lý bộ máy trung ương của Giáo hội Công giáo tại Vatican.

ĐTC Phanxicô đã công bố việc thành lập Thánh Bộ mới vào ngày 31 Tháng Tám năm 2016 với việc ban hành Tự Sắc “Humanam progressionem” (tiếng Latinh: “Sự Phát triển Con người”). ĐTC Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hoà Bình làm Tổng Trưởng đầu tiên của Thánh Bộ này.

Thánh Bộ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2017, với việc sáp nhập bốn Hội đồng Giáo Hoàng: Công lý và Hoà bình, Cor Unum, Chăm sóc mục vụ đối với Di dân và Du mục, Mục vụ cho Nhân viên Chăm sóc Y tế.

Đức Hồng y Turkson đã trao đổi với Stefano Leszczynky, cộng tác viên của Vatican News về năm đầu tiên hoạt động của Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện.

Bốn cấp độ hoạt động

Đức Hồng y Turkson đã vạch ra bốn cấp độ hoạt động. Đầu tiên là việc sáp nhập bốn Hội đồng Giáo Hoàng thành một Thánh Bộ duy nhất. Thứ hai là việc quản lý các quan chức và nhân viên, đảm bảo rằng không có sự chồng chéo trong các hoạt động. Thứ ba đó là việc có được một địa điểm hoặc văn phòng dành riêng cho Thánh Bộ mới, mà Đức Hồng Y Turkson cho biết là “đang trong quá trình xây dựng”. Tuy nhiên, họ cần phải bắt đầu nhiều thứ. Đó là về việc “khiến cho chú voi đứng trên đôi chân của nó và làm cho nó di chuyển”, ĐHY Turkson nói.

Thánh Bộ cũng cần phải chia sẻ “câu chuyện” của mình với phần còn lại của Giáo Hội bằng cách tổ chức rất nhiều cuộc họp với các Hội đồng Giám mục khu vực. Vị Tổng trưởng của Thánh Bộ cho biết họ đã tổ chức nhiều cuộc họp với các Hội đồng Giám mục trong các chuyến viếng thăm ‘ad limina’ của họ tới Rome vào năm 2017, đồng thời giải thích về “công việc cốt lõi” của Thánh Bộ này.

Hành động tập thể đối với Thông điệp “Laudato Si”

Đức Hồng y Turkson cho biết rằng họ cũng muốn chia sẻ với các Hội đồng Giám mục về Thông điệp về môi trường năm 2015 của ĐTC Phanxicô, Thông điệp “Laudato Si”. Nhiều Giáo hội địa phương, ĐHY Turkson lưu ý, đã triển khai các nhóm nghiên cứu và “các công cụ phụ trợ” cho việc áp dụng thông điệp này, nhưng nhiều Giáo hội khác thì lại chẳng làm gì cả.

Vị Hồng y người Ghana cho biết rằng Thông điệp “Laudato Si” là một “ví dụ điển hình về hành động tập thể” bởi vì ĐTC Phanxicô đã trích dẫn rất nhiều từ các hội nghị Giám mục trên toàn thế giới, “cho thấy Ngài đang giáo huấn các hội nghị Giám mục địa phương”. Do đó, đã đến lúc các Giáo hội địa phương “tham gia vào chiến dịch” để cho sứ điệp của Thông điệp này được lan tỏa. Sự hợp nhất này, ĐHY Turkson giải thích, theo hai hướng, chứ không theo một hướng duy nhất, và Thánh Bộ muốn đảm bảo điều này xảy ra.

Kế hoạch tĩnh tâm cho Thánh Bộ

Chia sẻ về kế hoạch năm nay, Đức Hồng Y Turkson cho biết Ngài dự định tổ chức một ‘cuộc tĩnh tâm nhỏ’ cho các quan chức cấp cao tại trụ sở của Thánh Bộ, không chỉ là những lời cầu nguyện mà còn bao gồm những khuyến nghị của các chuyên gia để giúp họ tiếp tục tập trung vào “các mục tiêu và sứ mạng cốt lõi” của mình. Kế hoạch này cũng sẽ được thực hiện đối với các nhân viên còn lại, do đó, tất cả sẽ “cùng nhau thăng tiến”.

Việc tài trợ cho các Giáo hội truyền giáo

Liên quan đến việc tài trợ các Giáo Hội truyền giáo trên toàn thế giới vẫn sẽ tiếp tục, Đức Hồng y Turkson nói, nhưng Thánh Bộ cần phải tìm ra các cơ chế gây quỹ để bổ sung nguồn vốn của họ. Đức Hồng y Turkson lưu ý rằng việc viện trợ cho các Giáo hội tại bán cầu nam là “thường xuyên bị suy giảm”, nhưng công việc mục vụ lại hiện đang ngày càng gia tăng.

Vị Tổng Trưởng Thánh Bộ cho biết họ cần phải cung cấp cho các Giáo hội địa phương việc tiếp cận với nguồn đầu tư vốn nhất định thay vì dựa vào sự đóng góp cũng như các khoản tài trợ. Họ cần phải “kiếm ra tiền bạc để phục vụ con người, chứ không phải là những con người phục vụ cho tiền bạc”, theo lời của ĐTC Phanxicô. Về vấn đề này, Đức Hồng y Turkson cho biết Ngài đã tổ chức 3 cuộc hội thảo về vấn đề này và giờ đây họ cần đến các Giáo hội địa phương mà tất cả các quan chức và nhân viên của họ cần được đào tạo và được trang bị một cách phù hợp.

Minh Tuệ chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới