Mỹ: ‘9 Ngày Vì Sự sống’ khai mạc vào ngày 14 tháng 1

Thứ Ba, 15-01-2019 | 19:59:39

Ý cầu nguyện bao trùm của Tuần Cửu Nhật đó chính là chấm dứt việc phá thai

Hơn 100.000 người trên toàn quốc đã tham gia sự kiện ‘9 Ngày Vì Sự sống’, chiến dịch cầu nguyện và hành động nhằm ủng hộ việc bảo vệ sự sống hàng năm, bắt đầu từ ngày 14 tháng 1 năm 2019.

Tuần Cửu Nhật này chính là một cơ hội cho việc hồi tưởng và đền bồi những thiệt hại khi chúng ta cử hành kỷ niệm vụ án Roe v. Wade – phán quyết của Tòa án Tối cao vốn hợp pháp hóa việc phá thai trên toàn nước Mỹ, theo Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB).

Ý cầu nguyện bao trùm của Tuần Cửu Nhật đó chính là chấm dứt việc phá thai, nhưng mỗi ngày đề cập đến một khía cạnh khác nhau trong việc tôn trọng phẩm giá của con người, kể từ khi bắt đầu sự sống cho đến khi chết đi một cách tự nhiên. Mỗi ý định hàng ngày đều nhấn mạnh một chủ đề liên quan và kèm theo một suy niệm, thông tin giáo dục và các hành động được đề xuất hàng ngày. Tuần Cửu Nhật lên đến đỉnh điểm vào ngày 22 tháng 1, Ngày Cầu nguyện cho biệc Bảo vệ pháp lý cho trẻ em chưa sinh hàng năm.

Tham gia cùng với hàng chục ngàn người trên toàn quốc, các tham dự  viêncó thể xây dựng nền văn hóa sự sống thông qua việc cầu nguyện và hy sinh hãm mình, và đồng thời chia sẻ kinh nghiệm của họ trên các phương tiện truyền thông xã hội với hashtag # 9DaysforLife.

Những người vẫn mong muốn hy vọng tham gia có thể đăng ký tại địa chỉ www.9daysforlife.com. Những người tham gia có thể chọn việc nhận Tuần Cửu Nhật qua email, tin nhắn văn bản, phiên bản có thể in hoặc thông qua ứng dụng di động miễn phí “9 Days for Life” (có lời nhắc tùy chỉnh) bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha.

‘9 Ngày Vì Sự sống’ được tài trợ bởi Ủy ban Hoạt động Ủng hộ việc bảo vệ Sự sống trực thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, bắt đầu vào năm 2013 để kỷ niệm 40 năm phán quyết Roe v. Wade.

Minh Tuệ chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook