Mừng lễ Thánh nữ Mácta: Bổn Mạng hội làm đẹp Nhà Chúa 'Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp'

Thứ Hai, 29-07-2019 | 22:50:49

18g00 cha Chánh xứ Phêrô, cùng quý cha ban quản xứ dâng Thánh lễ mừng kính Thánh nữ Mácta là Bổn Mạng của hội làm đẹp Nhà Chúa ‘Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp’, cha đặc trách hội đoàn chia sẻ lời Chúa…

Chiều nay mưa lớn kéo dài nhưng cộng đoàn vẫn đến tham dự thánh lễ mừng kính Thánh nữ Mácta và cầu nguyện cho hội làm đẹp Nhà Chúa…

 

 

Đúc Tín

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới