Lời Chúc Tết Mậu Tuất của cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích Cha Giám Tỉnh, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Thứ Năm, 15-02-2018 | 18:52:53

Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích Cha Giám Tỉnh, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Chúc Tết Mậu Tuất 2018

“Hãy vui mừng hoan hỉ, vì phần thưởng sung mãn dành cho các con trên trời”

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới