Loan tin giả dối gây ra thù hận và xung đột

Chúa Nhật, 13-05-2018 | 23:50:08

GLASGOW: Tin tức giả dối bịa đặt dưỡng nuôi thù hận, xung đột và làm băng hoại cuộc sống xã hội.

ĐC Philip Tartaglia

ĐC Philip Tartaglia, TGM Glasgow, chủ tịch HĐGM Êcốt, đã tuyên bố như trên nhân Ngày truyền thông quốc tế được cử hành hôm nay 13 tháng 5. ĐC cũng đặc trách về văn phòng truyền thông của các Giám Mục Êcốt. Trong sứ điệp gửi 500 giáo xứ tại Êcốt  ĐTM Tartaglia viết: Khả năng bóp mép sự thật là một điểm yếu kém của con người, mà chúng ta thấy tỏ lộ ra trong việc phổ biến các tin tức giả dối. Việc xuyên tạc này có thể làm giảm uy tín của người khác, và gieo vãi thù hận xung khắc giữa con người với nhau. Để có thể hiểu tại sao có thể xảy ra điều này cần có óc phân định sáng suốt bén nhậy.

ĐC Tartaglia cũng trích sứ điệp của ĐTC Phanxicô cho  Ngày truyền thông quốc tế và giải thích rằng: đối với Kitô giáo sự thật không chỉ là một thực tại  ý niệm liên quan tới kiểu  phán đoán các sự vật bằng cách định nghĩa chúng thật hay sai, nhưng là một kiểu sống liên quan tới mọi khía cạnh nhân bản. Chúng ta khám phá và tái khám phá ra sự thật,  khi chúng ta sống kinh nghiệm  bên trong chính mình trong sự trung thực và có thể tin tưởng được của Đấng yêu thương chúng ta. ĐTGM Tartaglia kêu gọi giới báo chí và các nhân viên truyền thông toàn nước trung thành với thực tại và thăng tiến hòa bình qua sinh hoạt truyền thông (REI 11-5-2018)

Linh Tiến Khải Radio Vatican

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới