Live: Thánh lễ Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay - 18h00 ngày 27/03/2020

Thứ Sáu, 27-03-2020 | 17:07:14

 “Họ tìm cách bắt Đức Giê-su, nhưng giờ của Người chưa đến.” (Ga 7, 1-2. 10. 25-30)
Giáo Xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn
38 Kỳ Đồng – Phương 9 – Quận 3 – TPHCM
`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới