Live - TAM NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Thứ Hai, 21-06-2021 | 09:08:28

TAM NHẬTKÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

(24-26/06/2021

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, Q.3)

Bổn mạng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Bổn mạng Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

  1. Thứ năm (24/06) – Khai mạc Tam nhật

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa.” (Lc 1,38)

Chủ đề: Đức Maria, mẫu gương đời sống Đức Tin cho các gia đình trẻ.

17g30: Hành hương kính Đức Mẹ.

18g00: Thánh lễ.

Giảng lễ: Cha Giuse Đỗ Đình Tư

  1. Thứ sáu (25/06) – Ngày thứ hai trong tam nhật

“Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” (Ga 2,5)

Chủ đề: Đức Maria, mẫu gương đời sống Đức Cậy cho các gia đình trẻ.

17g30: Hành hương kính Đức Mẹ.

18g00: Thánh lễ.

Giảng lễ: Cha Phanxicô Assisi Nguyễn Đức Hoàn

III. Thứ bảy (26/06) – Đại lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

“Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?” (Lc 1,43)

Chủ đề: Đức Maria, mẫu gương đời sống Đức Mến cho các gia đình trẻ.

  1. Giờ I:

14g00: Hành hương kính Đức Mẹ

14g30: Thánh lễ (Cha GB. Nguyễn Minh Phương)

  1. Giờ II:

17g30: Hành hương kính Đức Mẹ.

18g00: Thánh lễ.

Giảng lễ: Cha Martinô Vũ Đồng Tùng

***

Xin quý Cha, quý Thầy lưu ý:

– Các thánh lễ 5g00 sáng tại nhà nguyện Hiệp Nhất vẫn giữ theo lịch bình thường.

– Chủ tế thánh lễ tam nhật hành hương, Cha bề trên CĐ. Sài Gòn sắp xếp.

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới