Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu tai Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thứ Bảy, 29-06-2019 | 22:50:20

Hôm qua ngày 28/6 Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào lúc 18g00 Cha bề trên Chánh xứ cùng với quý cha Dâng Thánh lễ Tạ ơn Chúa Mừng Bổn Mạng Gia Đình Phạt Tạ (Liên Minh Thánh Tâm) trong giáo xứ…

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới